Servicii

Exploatare ape geotermale

Compania gestionează mai multe sonde cu adâncimi cuprinse între 1.500-3.500 m, cele mai importante servicii şi aplicaţii legate de exploatarea apelor geotermale desfăşurându-se în judeţul Bihor, respectiv în municipiile Oradea, Beiuş şi localitatea Livada. 

Mai departe...

Foraj sonde

O componentă principală a activităţii SC TRANSGEX SA este cercetarea geologică prin lucrări de foraj în vederea punerii în evidenţă a noi resurse minerale: apă geotermală, apă potabilă şi industrială, substanţe minerale solide (bauxită, cărbune, roci ornamentale şi de construcţii etc.). 

Mai departe...