TRANSGEX a fost fondată la data de 1 ianuarie 1959 în oraşul Ştei, judeţul Bihor.

În perioada 1959-1990, compania şi-a desfăşurat activitatea de cercetare geologică în toată ţara, având ca obiectiv principal acumulările de mineralizaţii radioactive şi de alte metale rare.

În anul 1991 a luat fiinţă societatea comercială TRANSGEX S.A. Cluj (prin preluarea integrală a patrimoniului I.P.E.G. Cluj), iar în anul 2000 are loc privatizarea companiei. Activitatea de cercetare geologică se concentrează în jumătatea nordică a Transilvaniei şi în Câmpia de Vest a României.

Compania noastră deţine în prezent un portofoliu de licenţe de exploatare şi explorare în 19 perimetre hidrogeotermale, după cum urmează:

• 14 licenţe de concesiune pentru exploatare ape geotermale în perimetrele: Oradea, Săcueni, Marghita, Borş, Beiuş, Livada, Aleşd, Sânnicolau de Munte, Balc, Chişlaz, Cighid, Mădăras (jud. Bihor) şi Tăşnad, Acâş – Beltiug (jud. Satu Mare)
• 5 licenţe de concesiune explorare cu exploatare experimentală pentru ape geotermale în perimetrele: Beiuş-Delani, Salonta, Ciumeghiu, Sântion (jud. Bihor) şi Săcăşeni (jud. Satu Mare)

TRANSGEX este cea mai mare companie din România implicată în lucrări de prospecţiune, explorare şi exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse. Dorim să aveţi o imagine asupra activităţii companiei noastre şi a serviciilor pe care le prestăm în speranţa că vom dezvolta relaţii de afaceri bazate pe profesionalism şi seriozitate.

Compania noastră îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, fiind atestată în domeniul cercetării geologice şi exploatării apelor subterane prin Certificatul de Atestare Nr.1726/24.02.2016 eliberat de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Politica TRANSGEX urmăreşte obiective de activitate precum:

• punerea în evidenţă a zăcămintelor de ape geotermale prin lucrări de foraj (prospecţiune, explorare)
• exploatarea apelor geotermale în perimetre concesionate şi valorificarea producţiei sub formele: volumetrică, energie termică şi apă caldă menajeră
• conversia energiei termale în energie electrică
• lucrări de închideri de mină
• execuţia forajelor de mică şi mare adâncime
• utilizarea pompelor de căldură pentru extragerea energiei din apele geotermale în treapta a II-a de utilizare
• montarea conductelor de transport a apei geotermale şi a punctelor termice geotermale
• cultura legumelor în sere

Politica noastră este aceea de a realiza toate lucrările în condiţiile cele mai sigure conform practicilor industriale şi ţinând seama de regulile de protecţie a mediului, asigurând anagajaţilor noştri un climat creativ în cadrul companiei.