Universitatea din Oradea

TRANSGEX este partener cu Primăria Oradea în cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ”, dat fiind faptul că TRANSGEX este deţinătorul Licenţei de exploatare pentru zăcământul Oradea.

 Proiectul constă în exploatarea sondei 4796 Universitate Oradea cu un debit suplimentar de 12 l/s care va fi transportat la punctul termic 902, în care se va prepara energie termică care va fi distribuită consumatorilor branşaţi la punctul termic. Cantitatea de energie termică livrată pentru încălzire va fi de 2.000 Gcal/an. Pentru menţinerea presiunii de zăcământ s-a săpat la adâncimea de 2.900 m o sondă de injecţie, în care se va injecta apa geotermală uzată termic extrasă din sonda de producţie 4796. Proiectul urmează a fi finalizat în toamna 2016. În vederea exploatării apei geotermale, producţia sondei 4796 reprezintă 43% din volumul extras în perimetrul Oradea. Sonda 4796 este o sondă echipată cu pompă cu ax vertical, producând un debit maxim de 45 l/s în pompaj, la o temperatură a apei geotermale de 86 °C. Reducerile de emisii de CO2 vor însuma astfel 2.417,47 t/an.