Săcueni

Din punct de vedere al utilizării apei geotermale, oraşul Săcueni este pe locul 3 ca şi pondere în judeţul Bihor, situat după municipiile Oradea şi Beiuş.

Licenţa de exploatare pentru apele geotermale din perimetrul Săcueni este deţinută de către compania noastră. Astfel, în perimetrul Săcueni sunt săpate 6 sonde de producţie cu adâncimi cuprinse între 1.500 – 1.600 m, trei dintre acestea fiind în exploatare şi având un potenţial de 80 °C.

 

Consumatorii de apă geotermală din oraşul Săcueni sunt distribuiţi precum urmează: la sonda 1704 sunt branşaţi 70 consumatori (56 persoane fizice, 3 instituţii publice, 2 şcoli, 9 agenţi economici), la sonda 4076 sunt branşaţi 121 consumatori (102 persoane fizice, 3 instituţii publice, 2 spitale, 3 biserici, 11 agenţi economici), iar la sonda 4691 sunt branşaţi 65 consumatori (63 persoane fizice, 2 agenţi economici).