Compania noastră îşi propune realizarea unui sistem de politici de protecţie a sănătăţii, mediului, precum şi a muncii.

Politica noastră de sănătate prevede realizarea tuturor activităţilor în condiţiile cele mai sigure, în conformitate cu practicile industriale şi ţinând seama de regulile Politicii de Sănătate de la nivel naţional. Astfel, TRANSGEX deţine un contract cu un cabinet de medicina muncii care asigură angajaţilor societăţii un control periodic de sănătate.

Politica de protecţia muncii se defăşoară sub dictonul „Risc minim – securitate maximă” pentru toţi angajaţii societăţii. În acest scop Transgex a instituit o serie de proceduri proprii, standarde de securitate şi instrucţiuni de lucru impunând tuturor angajaţilor noştri respectarea acestora. Angajaţii sunt trimişi periodic la cursuri de instruire şi perfecţionare în toate domeniile în care societatea îşi desfăşoară activitatea.

Obiectivele principale legate de politica TRANSGEX de protecţie a mediului încorporeză atât menţinerea normelor de protecţie a apelor, cât şi a aerului. Misiunea TRANSGEX de a nu afecta mediul înconjurător, prevede execuţia lucrărilor conform Manualului de Management al Mediului, care are la bază standardele ISO 9001, care încorporează aplicarea metodelor şi procedurilor specifice.