Foraj sonde

O componentă principală a activităţii SC TRANSGEX SA este cercetarea geologică prin lucrări de foraj în vederea punerii în evidenţă a noi resurse minerale: apă geotermală, apă potabilă şi industrială, substanţe minerale solide (bauxită, cărbune, roci ornamentale şi de construcţii etc.). 

Pentru activitatea de cercetare geologică prin foraj a zăcămintelor de ape geotermale, TRANSGEX deţine:
• instalaţii de foraj F 200, F 125 2DH şi TW80EA
• sondeze
• instalaţii de intervenţie IC 5
• alte echipamente şi instalaţii specifice

Pentru activitatea de exploatare a apelor geotermale şi pentru montarea conductelor de transport, compania noastră are în dotare:
• pompe termorezistente (pompe cu ax lung şi motoare electrice supraterane cu puteri între 50 – 150 kW, electropompe submersibile termorezistente)
• instalaţii de tratare cu substanţe inhibitoare de crustă
• schimbătoare de căldură
• module geotermale
• pompe de injecţie apă uzată termic
• generatoare electrice
• echipamente de sudură
• miniexcavatoare şi buldoexcavatoare