Liderul din România în exploatarea apelor geotermale

Este o mare plăcere de a vă prezenta activitatea şi serviciile companiei TRANSGEX.

TRANSGEX este cea mai mare companie din România implicată în lucrări de prospecţiune, explorare şi exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse. Dorim să aveţi o imagine asupra activităţii companiei noastre şi a serviciilor pe care le prestăm în speranţa că vom dezvolta relaţiile de afaceri dintre noi, bazate pe profesionalism şi seriozitate.
În prezent S.C. TRANSGEX S.A. Oradea, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, este atestată în domeniul cercetării geologice şi exploatării apelor subterane (CERTIFICAT DE ATESTARE Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Nr. 745 / 2009), şi are următoarele obiecte de activitate :

1. Execuţia forajelor de mare adâncime (pîna la 3500m) pentru ape geotermale

2. Execuţia forajelor de medie adâncime (pînă la 300m) pentru ape subterane (cercetare hidrogeologică şi alimentări cu apă potabilă si industrială)

3. Testări hidrodinamice şi prelucrarea datelor pentru determinarea parametrilor acviferi

4. Lucrări de cercetare hidrogeologică în faza de prospecţiune şi de explorare pentru ape geotermale

5. Lucrări de exploatare a apelor geotermale : producţie (exploatare utilaje de pompare), transport (montare conducte de transport îngropate), distribuţie ( echipare puncte termice cu schimbătoare de căldură şi pompe de împingere pentru apa caldă menajeră)

6. Studii hidrogeologice pentru avizarea execuţiei forajelor de alimentare cu apă

7. Proiecte de execuţie pentru forajelor de alimentare cu apă

8. Documentaţii tehnice cu caracteristicile forajelor de alimentare cu apă şi ale acviferelor deschise, în vederea obţinerii autorizaţiilor de gospodărire a apelor

9. Documentaţii cu calculul resurselor şi rezervelor de apă şi de căldură

10. Documentaţii cu instituirea perimetrelor de protecţie hidrogeologică şi sanitară

11. Documentaţii cu instituirea perimetrelor de explorare şi exploatare

12. Documentaţii cu planurile de dezvoltare a exploatării în diverse perimetre de exploatare a apei geotermale.

Politica este aceea de a realiza toate lucrările în condiţiile cele mai sigure conform practicilor industriale şi ţinând seama de regulile de protecţie a mediului. TRANSGEX este furnizorul unei energii termice obţinută din surse nepoluante. Managementul companiei TRANSGEX este dinamic şi asigură un climat creativ în cadrul acesteia.