AGA 2015

Rezultate vot AGEA şi AGOA din 11 noiembrie 2015:

Raport curent AGEA
Raport curent AGOA
Hotărâre AGOA
Hotărâre AGEA

AGEA 11/12 noiembrie 2015

Convocator
Raport curent convocare AGOA şi AGEA
Material informativ
Act constitutiv
Proiect hotărâre AGEA
Proiect hotărâre AGOA
Informare număr total de acţiuni
Informare numar total de acţiuni - limba engleză
Împuternicire specială AGEA PF
Împuternicire specială AGEA PF - limba engleză
Împuternicire specială AGEA PJ
Împuternicire specială AGEA PJ - limba engleză
Împuternicire specială AGOA PF
Împuternicire specială AGOA PF - actualizat
Împuternicire specială AGOA PF - limba engleză
Împuternicire specială AGOA PJ
Împuternicire specială AGOA PJ - actualizat
Împuternicire specială AGOA PJ - limba engleză
Formulare vot corespondenţă AGEA
Formulare vot corespondenţă AGEA PF - limba engleză
Formulare vot corespondenţă AGEA PJ - limba engleză
Formulare vot corespondenţă AGOA
Formulare vot corespondenţă AGOA - actualizat
Formulare vot corespondenţă AGOA PF - limba engleză
Formulare vot corespondenţă AGOA PJ - limba engleză
Formulare vot corespondenţă AGOA PJ - limba engleză - actualizat
Lista propuneri CA

Decizie inregistrare actiuni Transgex in sistemul Depozitarului Sibex

Decizie SIBEX

Decizie ASF - tranzactionare actiuni Transgex

AGA 15 aprilie 2015

Raport curent convocare AGOA
Proiect hotarare AGOA
Informare numar total de actiuni si drepturi de vot
Material informativ
Situatii financiare
Raport anual 2014
Raportul C.A.
Procura speciala AGOA persoane fizice
Procura speciala AGOA persoane juridice
Formulare vot corespondenta
Raportul auditorului independent

Rezultate vot AGOA din 15 aprilie 2015:

Raport curent
Hotarare AGOA
Comunicat

AGA 18 februarie 2015

Raport Transgex
Raport curent convocare AGEA
Proiect hotarare AGEA
Informare numar total de actiuni si drepturi de vot
Material informativ
Procura speciala AGEA persoane fizice
Procura speciala AGEA persoane juridice
Formulare vot corespondenta

Rezultate vot AGEA din 18 februarie 2015

Raport curent
Hotarare AGEA