AGA 2022

Rezultat vot AGOEA 20 iunie 2022

Rezultat vot AGEA

Rezultat vot AGOA

Raport curent administrator

Raport curent AGOA

Hotarare AGOA

Raport curent AGEA

Hotarare AGEA

AGOEA 20 iunie 2022

Convocator AGOEA

Convocator AGOEA - EN

Raport curent AGOEA

Lista persoane propuse pentru Consiliul de administratie

Proiect hotarare AGEA

Proiect act constitutiv AGEA

Pct. 4 ordine de zi AGEA

Proiect hotarare AGOA

Ref ordine de zi  AGOA - alegere membru CA

RC renuntare mandat

Informare numar actiuni RO / EN

 Imputernicire speciala actualizata AGOA PF

Imputernicire speciala actualizata AGOA PF - EN

Imputernicire speciala actualizata AGOA PJ

Imputernicire speciala actualizata AGOA PJ - EN

Imputernicire speciala AGEA PF

Imputernicire speciala AGEA PF - EN

Imputernicire speciala AGEA PJ

Imputernicire speciala AGEA PJ - EN

Formular vot AGEA PF si PJ

Formular vot AGEA PF - EN

Formular vot AGEA PJ - EN

Formular vot actualizat AGOA PF si PJ

Formular vot actualizat AGOA PJ - EN

Formular vot actualizat AGOA PF - EN

 Rezultat vot AGEA 27 aprilie 2022

Raport curent AGEA

Rezultat vot

Rezultat vot AGEA si AGOA 18 aprilie 2022

Raport curent AGEA

Raport curent AGOA

AGEA 27 aprilie 2022

Convocator AGEA

Convocator AGEA - EN

Proiect hotarare AGEA

Proiect hotarare AGEA - EN

Raport curent

Formular vot AGEA PF si PJ

Formular vot AGEA PF - EN

Formular vot AGEA PJ - EN

Imputernicire speciala AGEA PF

Imputernicire speciala AGEA PF - EN

Imputernicire speciala AGEA PJ

Imputernicire speciala AGEA PJ - EN

Ref. pct. 1

 

AGOEA 18 aprilie 2022

Raport curent AGOEA

Convocator AGOEA

Convocator AGOEA - EN

Proiect hotarare AGEA

Proiect hotarare AGEA - EN

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGOA - EN

Nota informare actionari pct. Ordinea de zi

Informare numar actiuni RO - EN

RC decizie CA - Dir. general

Formular vot AGOA PF si PJ

Formular vot AGOA PF - EN

Formular vot AGOA PJ - EN

Imputernicire speciala AGOA PF

Imputernicire speciala AGOA PF - EN

Imputernicire speciala AGOA PJ

Imputernicire speciala AGOA PJ - EN

Ref Ordine de zi AGOA - alegere membru CA

Proiect Act constitutiv AGEA

Imputernicire AGEA PF

Imputernicire AGEA PF - EN

Imputernicire AGEA PJ

Imputernicire AGEA PJ - EN

Formular vot AGEA PF si PJ

Formular vot AGEA PF - EN

Formular vot AGEA PJ - EN

Situatii financiare anuale

Raport anual 2021

Bugetul activitatii generale an 2022

Raportul auditorului independent

 

Rezultat vot AGEA 19 ianuarie 2022

Raport curent

Rezultat vot

AGEA 19/20 ianuarie 2022

Convocator

Convocator - EN

Raport curent

Proiect hotarare AGEA

Proiect hotarare AGEA - EN

Informare numar actiuni

Imputernicire AGEA PF

Imputernicire AGEA PF - EN

Imputernicire AGEA PJ

Imputernicire AGEA PJ - EN

Formular vot AGEA PF si PJ

Formular vot AGEA PF - EN

Formular vot AGEA PJ - EN

 Pct. 1 - Ordinea de zi

Pct. 1 si 2 - Ordinea de zi

Ref. pct 1 si 2

 Pct. 3 - Ordinea de zi