Baloteşti

TRANSGEX a câştigat în anul 2014 execuţia proiectului „Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, situat în localitatea Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov. Proiectul este în derulare până în toamna anului 2016.

Pe baza datelor existente la sondele executate în zona Baloteşti şi conform parametrilor hidrogeologici măsuraţi la sonda de prospecţiune 2684 executată în perimetrul Baloteşti (care va deveni sondă de exploatare), se vor obţine următoarele rezultate hidrogeologice:
• debit: Q = 90 m3/h
• temperatura la gura sondei: T = 80°C
• nivel dinamic: Nd = 85 ÷ 90 m

balotesti3

  

Prin exploatarea sondei propuse a se utiliza, se va obţine un aport de energie termică conform tabelului următor:


Luând în considerare o funcţionare a sistemului de 4.620 h/an se pot calcula capacităţile de producţie ale investiţiei. Capacitatea de producţie a investiţiei din sursă regenerabilă de energie, respectiv din exploatarea şi utilizarea apei geotermale va fi de 13.540,1 MW/an. Dacă această capacitate va fi utilizată integral va conduce la scăderea emisiilor de CO2 cu 2.611 t/an.